Ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης κηρύσσονται εκτάσεις, δημόσιες ή μη, που παρουσιάζουν παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς και συστάδες δένδρων ή δένδρα ή και σπάνια είδη φυτών που έχουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία. Στις περιοχές αυτές ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις όπως και στους πυρήνες Εθνικών Δρυμών. 

διατηρητεαΜνημειαΦύσης

Τα περιγραφικά στοίχεια είναι από το Υ.Π.Ε.Κ.Α και τα ΦΕΚ των προστατευόμενων περιοχών. 
Μέχρι σήμερα 4/5/2020 έχουμε μετρήσει 69 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης.

ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

earth