Διαγωνισμοί

admieΟ ΑΔΜΗΕ Α.Ε/ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ) σύμφωνα με τον ΚΣΣ & ΣΕΔΙ-ΙΙ, ανακοινώνει τον παρακάτω ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές που αφορά:

1. Την Διακήρυξη ΔΣΣΜ/735 με περιγραφή :«Καθαρισμός και αποψίλωση των εδαφοτεμαχίων των Πύργων Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης αρμοδιότητας του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. »
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας κατά τη μελέτη της Επιχείρησης ανέρχεται σε : οκτώ χιλιάδες πεντακόσια δέκα τέσσερα ευρώ (8.514,00 €)

Ο Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου Αµαλιάδας ανακοινώνει ότι την 2-7-2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα από 9:00 π.µ. έως 11:00 π.µ. στα γραφεία του ∆ασαρχείου Αµαλιάδας θα γίνονται δεκτές γραπτές προσφορές ενδιαφεροµένων για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του δασικού,  αντιπυρικού δικτύου στην περιφέρεια των Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, Γερακίου, Περιστερίου, ∆αφνιώτισσας και Οινόης του ∆ήµου Ήλιδας, δαπάνης 14.000,00 € µε Φ.Π.Α. µε το σύστηµα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης.

Ο Δασάρχης Κασσάνδρας Προκηρύσσει Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81, με αυτεπιστασία δια μικροεργολαβιών, κατά μονάδα εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κασσάνδρας για το έτος 2013» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 12087/12-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΦΟΡ1Υ-4ΥΤ) απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Χαλκιδικής

Επικοινωνία

 

Δημοφιλή Αρχεία

Έκθεση Φωτοερμηνείας 663
coord_gr 345
Πράξη Χαρακτηρισμού συνοδευόμενη από την Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγηση 324
Πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη 258
Οδηγός ενσωμάτωσης WMS (ΑΦ Κτηματολογίου) στα Google Earth και QGIS 244

Τελευταία Μέλη

  • QdHzZywiGVLp
  • Konstantinos_GR
  • vasimark
  • DiePotato
  • SOFIAPAPAMIKIDI