Νέα από την Ελλάδα

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της αιτίας μεταβολής της δασικής μορφής εκτάσεων που βρίσκονται εντός οικισμών στερούμενων νόμιμης έγκρισης και μπορεί κάποιος να την κατεβάσει εδώ.

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών