prostateyomenes perioxes

Προστασία Περιβάλλοντος

1200px Natura 2000.svgΠάνω από 2 δισ. ευρώ και περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίας θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία, η αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών Natura. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, αρκεί κανείς να συγκρίνει το αντίστοιχο ευρωπαϊκό παράδειγμα.

Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι χώρες της ΕΕ εισπράττουν έως και 300 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από την αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών. Πρόκειται για τις πιο πολύτιμες και ελκυστικές τοποθεσίες της ηπείρου μας, οι οποίες προσελκύουν έως και 2 δισεκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο και δημιουργούν πάνω από 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που σχετίζονται άμεσα με τη διατήρηση υγιών οικοσυστημάτων. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, η ένταξη μιας περιοχής στο δίκτυο Natura 2000 δεν εξασφαλίζει μόνο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Ας δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έρευνας που πραγματοποίησε η διαΝΕΟσις.

Tags:

Φυτείες Ταχυαξών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου (SRC) - Οφέλη για τους αγρότες

SRCplus logoΗ βιομάζα διαδραματίζει βασικό ρόλο μεταξύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 70% της παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη. Στο μέλλον, η ζήτηση για το ξύλο, ως καύσιμο για θέρμανση και ηλεκτρισμό ή ως πρώτη ύλη κατασκευών και βιο-υλικών, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Αυτή η τάση αναμένεται ότι θα καθοδηγείται από την αύξηση, κυρίως, των αναγκών για ξύλο και θα υποστηρίζεται από τους στόχους των εθνικών και της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η στερεή βιομάζα από Φυτείες Ταχυαξών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου (SRC) μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της παραγωγής ενέργειας για το έτος 2020.

 Γενικός στόχος του έργου SRCplus είναι να υποστηρίξει και να επιταχύνει την ανάπτυξη τοπικών εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας από Φυτείες Ταχυαξών Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου, με την υλοποίηση διαφόρων δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων και περιφερειακές δράσεις ενεργοποίησης για τους βασικούς τροπικούς παράγοντες των αλυσίδων αυτών.Οι φυτείες αυτές είναι καλλιέργειες με ξυλώδη ταχυαυξή δασικά είδη με σκοπό την παραγωγή βιομάζας, με υψηλές αποδόσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς.

ecovaluecrete

Το ντοκιμαντέρ του έργου "LIFE Natura2000Value Crete" που αφορά στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη.

Το ντοκιμαντέρ φέρει τον τίτλο: «Δίκτυο NATURA 2000: Ζωή για όλους» και εστιάζει σε 4 κύρια θέματα:

  1. μια γενική παρουσίαση του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη, καθώς και της σημασίας του στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην ευημερία του ανθρώπινου πληθυσμού,
  2. οικολογία των ενδιαιτημάτων και των ειδών προτεραιότητας και απειλές που δέχονται
  3. τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει η βιοποικιλότητα στις σημερινές και μελλοντικές γενιές και το οικονομικό κόστος της απώλειας της βιοποικιλότητας και
  4. οι αειφόρες ανθρώπινες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικονομική, κοινωνική και οικολογική αξία των περιοχών που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000.

ulotomoiΠραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, η φανερή πλειοδοτική  δημοπρασία για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας, για το διαχειριστικό έτος 2016, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και τις εγκεκριμένες Διαχειριστικές Μελέτες των δημοτικών δασών. 

Στην δημοπρασία συμμετείχαν συνολικά 16 ξυλέμποροι από τους νομούς Ημαθίας, Πιερίας , Χαλκιδικής και Τρικάλων για την εκμίσθωση συστάδων στα δημοτικά δάση Καστανιάς, Τριποτάμου, Χαράδρας και Πολυδένδρου και αναδείχθηκαν οι τελικοί πλειοδότες με την επίτευξη ιδιαίτερα ικανοποιητικών τιμών  για τον Δήμο Βέροιας.

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

  • Δεν υπάρχουν δημοσιεύσεις προς εμφάνιση

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών