Στον πίνακα παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγόριες προστατευόμενων περιοχών σε εθνικό επίπεδο, οπως αυτές ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία. Σιγά σιγά θα ανέβασουμε πληροφορίες για όλες τις προστατευόμενες περιοχές. 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάποια κατηγόρια πατήστε πάνω της.

Εθνικοί Δρυμοί

Διατηρητέα Μνημεία Φύσης