Επισκόπηση Αναζήτηση Επάνω
Λεπτομέρεις Μεταφόρτωσης
Πίνακες παραγωγής Κοσσενά Πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη HOT

Οι πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη ήταν η πρώτη προσπάθεια σύνταξης Πινάκων Παραγωγής για Ελληνικά δάση (στα τέλη της δεκαετίας του 1940) . Η κυριότερη χρήση τους αφορούσε τον υπολογισμό του ξυλαποθέματος σε δάση πρεμνοφυούς δρυός σε περιοχές των Δασαρχείων Κατερίνης , Βέροιας , Λαγκαδά , Αρναίας , Καλαμπάκας και Αγιάς .
Για τον λόγο αυτό και τα στοιχεία που μέχρι σήμερα αξιοποιούμε από τους πίνακες αφορούν την πρεμνοφυή δρυ σε όλες τις βαθμίδες ποιοτήτων τόπου (πίνακας excell) . Ο πίνακας  παρουσιάζει ανά εκτάριο τα ογκομετρικά και προσαυξητικά στοιχεία ενώ οι αρχικοί πίνακες τα είχαν ανά στρέμμα. Κατά σειρά ο πίνακας παρουσιάζει την ποιότητα τόπου , τον αριθμό κορμών , το μέσο ύψος της συστάδας , την έμφλοια εγκάρσια επιφάνεια , την μέση στηθιαία διάμετρο , τον μορφάριθμο , τον έμφλοιο και άφλοιο ξυλώδη όγκο και την προσαύξηση (μέση περιτροπική και ετήσια τρέχουσα).
Παρατήρηση: Από την εμπειρία λήψης ογκομετρικών στοιχείων σε πρεμνοφυείς συστάδες και κυρίως από τον έλεγχο του τελικού λήμματος όπως αυτό προκύπτει από τα τηρούμενα Βιβλία Ελέγχου Υλοτομιών , προκύπτει σχετική υπερεκτίμηση του ξυλώδους όγκου εαν χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά τους πίνακες Κοσσενάκη που μπορεί να φτάσει σε ποσοστό ακόμα και το 30-40 %.
Αυτό ίσως δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού όπως γνωρίζουμε το λήμμα στα πρεμνοφυή δάση είναι ενδεικτικό κατ΄όγκο και οριστικό κατά επιφάνεια και στις διαχειριστικές κλάσεις της πρεμνοφυούς δρυός εφαρμόζεται η μέθοδος των επιφανειών των περιοδικών υλοτομιών. Η μέθοδος κυριαρχείται από την ιδέα της αειφορίας και της κατά χώρο και χρόνο τάξης των υλοτομιών
μέσω της οποίας επιτυγχάνουμε κανονική αναλογία κλάσεων ηλικίας στο πρεμνοφυές δάσος .
Σε κάθε περίπτωση η λήψη στοιχείων υπαίθρου είτε με ρίψη δοκιμαστικού κορμού είτε με χρήση ρελασκοπίου ακόμα και στις πρεμνοφυώς διαχειριζόμενες συστάδες  είναι σημαντική γιατί μας βοηθά να έχουμε σαφή εικόνα της ποσότητας των καυσοξύλων και προφυλάσσει τόσο τον δασοκτήμονα όσο και τον ξυλέμπορο από αυθαίρετες εκτιμήσεις του ξυλώδους όγκου που μπορεί να αποδειχτούν και οικονομικά επιζήμιες .
Παρόλα αυτά οι πίνακες Κοσσενάκη έχουν την (σχετική) αξία τους και μας δίνουν μια πρώτη άποψη για το αναμενόμενο ξυλαπόθεμα σε συστάδες  δρυός .

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κ. Ιωάννη Σημανίκα για το παραπάνω κείμενο.

Δεδομένα

Έκδοση:
Μέγεθος153.5 KB
Μεταφορτώσεις261
Γλώσσα
Άδεια Χρήσης
Συντάκτης
Ιστότοπος
Τιμή
Δημιουργήθηκε2012-02-08 22:02:27
Δημιουργήθηκε από
Αλλάχθηκε στις2012-02-09 00:35:28
Τροποποίηση από

Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψεις

Επικοινωνία

 

Δημοφιλή Αρχεία

Έκθεση Φωτοερμηνείας 664
coord_gr 347
Πράξη Χαρακτηρισμού συνοδευόμενη από την Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγηση 324
Πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη 261
Οδηγός ενσωμάτωσης WMS (ΑΦ Κτηματολογίου) στα Google Earth και QGIS 247

Τελευταία Μέλη

  • bio
  • GM ENGINEER
  • Musicswido
  • ΦΥΔΑΝΑΚΗΣ
  • Ektor