Δελτία Τύπου

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Στρατηγικής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ανακοινώνει ότι τίθεται σε ευρεία διαβούλευση, μέσω διαδικτύου και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013, η «Πρόταση Στρατηγικών Επιλογών των Θεματικών Ομάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013». 

Διαβάστε περισσότερα στο δελτίο τύπου

Παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας σχολίων αλλά και ανάγνωσης όσων έχουν υποβληθεί από άλλους συμμετέχοντες, τόσο για τη συνολική πρόταση όσο και για κάθε στρατηγική επιλογή/επιμέρους στόχο. Επισημαίνεται πως για όσους δεν επιθυμούν δημοσίευση των σχολίων τους, υπάρχει αντίστοιχη επιλογή. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αξιολόγησης των επτά στρατηγικών επιλογών, με επιλογή του επιθυμητού αριθμού αστεριών.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο ιστότοπο της δημόσιας διαβούλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΑΣΩΝ  

Συνεδρίασε σήμερα 15/1/2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΓΕΔΥ, με κύριο θέμα την  πρόταση οργανισμού που είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση για διατύπωση απόψεων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Η θέση όλων των εκλεγμένων δασολόγων μελών του Δ.Σ της ΠΟΓΕΔΥ, ήταν ξεκάθαρη και διατυπώθηκε προς κάθε πλευρά. Απορρίψαμε κατηγορηματικά την εν λόγω πρόταση, τόσο σε ότι αφορά τις Γεωτεχνικές υπηρεσιακές δομές και κλάδους (Γεωργικές, Κτηνιατρικές και Υπηρεσίες Αλιείας) που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και πολύ περισσότερο την οποιαδήποτε αποσπασματική και εμφανώς προσχηματική αναφορά της, στο οργανόγραμμα του τομέα των  Δασών.

18-1-2013

Με αφορμή την  ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα,  για το θέμα της λειτουργίας και της οργάνωσης των δασικών Υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν φαινόμενα λαθροθηρίας που εκδηλώνονται σε όλη τη χώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΔΥ ανακοινώνει τα εξής.:

Δεν αρκεί η διατύπωση καλών προθέσεων από την Κυβέρνηση ή τα πολιτικά κόμματα στην επιτροπή περιβάλλοντος της  Βουλής,  για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που έχει κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία  είναι βέβαιο ότι δεν  αντιμετωπίζεται με ημίμετρα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την ανανέωση των Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος των Γεωτεχνικών

Με την παρούσα ανακοίνωση το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ανακοινώνει στα μέλη του, των οποίων η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2013, τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 2 του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους γεωτεχνικούς, η οποία είναι απαραίτητη για την άσκηση των γεωτεχνικών επαγγελμάτων (γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου), τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος έχει τριετή ισχύ, ανανεώνεται δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Επικοινωνία

 

Δημοφιλή Αρχεία

Έκθεση Φωτοερμηνείας 665
coord_gr 347
Πράξη Χαρακτηρισμού συνοδευόμενη από την Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγηση 325
Πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη 263
Οδηγός ενσωμάτωσης WMS (ΑΦ Κτηματολογίου) στα Google Earth και QGIS 247

Τελευταία Μέλη

  • ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΨΙΩΤΗ
  • DimKou
  • koubounis
  • aktopo
  • zygas