Νέα από την Ελλάδα

640px Calicotome villosa3

Δείτε την υπουργική απόφαση με την «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών" σχετικά με τον ασπάλαθο στο  https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ9Ι4653Π8-ΘΡ1.

Σύμφωνα με την απόφαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών:

«γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι οι εκτάσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις των παρ. 5α, 5β και 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α΄, 289), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και όπως αυτές εξειδικεύονται στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.1 του ΠΔ 32/2016 (Α΄, 46), που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση και ασπάλαθο, χωρίς την παρουσία άλλων ειδών δασικής βλάστησης (αραιάς ή μη, υψηλής ή θαμνώδους, ενδεικτικά σε ποσοστό – βαθμό συγκόμωσης 15% τουλάχιστον επί του συνόλου της εδαφικής επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων στα είδη δασικής βλάστησης, των  υπολοίπων  κατονομαζομένων στον πίνακα «Μικρών θάμνων που χαρακτηρίζονται ως ξυλώδης βλάστηση» της με αρ. πρ. 159140/1077/12.03.1980 εγκυκλίου διαταγής), δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια, που θα πρέπει να λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη για τον προσδιορισμό της οργανικής ενότητας (άρθρο 2 του ως άνω ΠΔ 32/2016), ώστε να συγκροτούν στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους δασοβιοκοινότητα και δασογενές περιβάλλον, και κατ’ επέκταση του προσδιορισμού της διάκρισης του δάσους από τη δασική έκταση.

Επομένως θα πρέπει να χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως :

  • χορτολιβαδικές της παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν.998/1979,

  • βραχώδεις της παρ. 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979,

  • ανήκουσες στην παρ. 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, έχουσες στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, αγροτική μορφή και επομένως διατηρούν και σήμερα τον αγροτικό τους χαρακτήρα.

 

logo ypenΟμόφωνα γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών (ΤΣΔ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι οι εκτάσεις που καλύπτονται από φρύγανα και ασπάλαθους δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρίζονται δάση ή δασικού χαρακτήρα.

Στη γνωμοδότηση αυτή κατέληξε το ΤΣΔ μετά από δύο συνεδριάσεις προκειμένου να εξετάσει το ερώτημα που του απηύθυνε σχετικά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, στις 23 Μαρτίου.

Βάσει της ομόφωνης γνωμοδότησης που εκδόθηκε σήμερα, οι εκτάσεις που στο παρελθόν ήταν αγροτικού χαρακτήρα και λόγω της εγκατάλειψης αναπτύχθηκε ασπάλαθος και φρυγανώδης βλάστηση δεν χαρακτηρίζονται δασικές.

Η σύνταξη του Δασικού Χάρτη αποτελούσε απαίτηση της κοινωνίας και πρόθεση της πολιτείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι που προβλέπεται στο Σύνταγμα της χώρας μας από το 1975. Με το νόμο 998/1979 προβλέφθηκε με λεπτομέρειες η διαδικασία χαρτογράφησης των δασικών εκτάσεων. Ο Δασικός χάρτης δηλαδή είναι μία αναγκαιότητα – συνταγματική επιταγή, απαραίτητος για την ορθή ανάπτυξη της χώρας, την αειφορική διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Ενημερωτικά έντυπα για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη, όπως και το τι είναι ο Δασικός Χάρτης και τι αποτυπώνει έχουν αναρτηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στην ιστοσελίδα της (www.apdkritis.gov.gr), όπου όποιος πολίτης το επιθυμεί, μπορεί να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί αναλυτικά όλα τα σχετικά με την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στην Κρήτη.

Ανακοινώθηκε σήμερα ο Προγραμματισμός Αναρτήσεων Δασικών Χαρτών από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βάσει του προγράμματος οι αναρτήσεις ξεκινάνε στις 15.01.2021 και ολοκληρώνονται στις 26.02.2021. Δείτε το πρόγραμμα των αναρτήσεων στον παρακάτω πίνακα:

Επικοινωνία

 

Δημοφιλή Αρχεία

Έκθεση Φωτοερμηνείας 665
coord_gr 347
Πράξη Χαρακτηρισμού συνοδευόμενη από την Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγηση 325
Πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη 263
Οδηγός ενσωμάτωσης WMS (ΑΦ Κτηματολογίου) στα Google Earth και QGIS 247

Τελευταία Μέλη

  • ΚΑΝΑΚΗ
  • mustafa1978
  • Gastone
  • bio
  • GM ENGINEER