Προστασία Περιβάλλοντος

LIMA

Σε μια προκαταρκτική συμφωνία τόσο γενικόλογη που καλύπτει όλες τις αστικές τάξεις και τα κράτη τους στο σύγχρονο καπιταλιστικό κόσμο που καταστρέφει το περιβάλλον για να εξασφαλίζεται η κερδοφορία των κεφαλαιοκρατών, συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των χωρών του ΟΗΕ στη Σύνοδο για τις κλιματικές αλλαγές, που ολοκλήρωσε τις εργασίες της στη Λίμα του Περού. Υποτίθεται ότι είναι το πρώτο βήμα για να υπάρξει τελική συμφωνία στη σύνοδο που θα γίνει το 2015 στο Παρίσι.

Τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης του δασικού πλούτου της χώρας με απόλυτα διασφαλισμένη την αειφορία του, αποκαλύπτουν τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων, που περιλαμβάνει κάθε είδους πληροφορία για τα δάση της Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος Inform, που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE και την Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ.

Το έργο «INFORM  Οικοδόμηση ενός δομημένου γνωστικού συστήματος για αειφόρο δασική πολιτική και διαχείριση», που υλοποιεί το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, έχει βασικό στόχο να αναπτύξει για τη χώρα μας τα εργαλεία που απαιτούνται για τη διαμόρφωση και εφαρμογή σύγχρονης εθνικής δασικής πολιτικής.Τα εργαλεία αυτά, που είναι κυρίως μοντέλα δεικτών αειφορίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θα δώσουν την ευκαιρία να εκσυγχρονιστούν τα δασικά διαχειριστικά σχέδια και να αναπτυχθούν στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με ταυτόχρονη προστασία της βιοποικιλότητας. Άλλωστε, η Ελλάδα και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευτεί στη χρήση πανευρωπαϊκών δεικτών αειφορικής διαχείρισης των δασών (MCPFE – Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών, Αυστρία, 07.10.2002) προκειμένου να καθορίσουν τις εθνικές τους πολιτικές για τα δασικά οικοσυστήματα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής της ΕΕ μετά το 2012 για την εκτίμηση και άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δάση και τη βιοποικιλότητα.

inform-life

Η εγκατάλειψη των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων και η απαξίωση των δασικών υπηρεσιών και του ρόλου της δασοπονίας στην οικονομία και την περιβαλλοντική προστασία έχει πολλές φορές διαπιστωθεί, αναλυθεί και προβληματίσει, χωρίς αποτέλεσμα. Τόσο οι εκπρόσωποι του δασικού χώρου όσο και φορέων έξω από αυτόν επισημαίνουν συχνά ότι η κατάσταση αυτή, πέραν της ελληνικής της διάστασης, έχει και ευρωπαϊκές προεκτάσεις, καθώς αντιτίθεται στις οδηγίες της ΕΕ για την προστασία του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας, αλλά και την προστασία από την κλιματική αλλαγή.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ (ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΧΡΥΣΟΥ) ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στη συνεδρίασή της με αριθμό 5/5-4-2013, όρισε ως μέλη επιτροπής για την υποβολή εισήγησης σχετικά με τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον από τη λειτουργία Μεταλλείων Χρυσού επιφανειακής εξόρυξης, στην περιοχή της Χαλκιδικής τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

  1. Ζάγκας Θεοχάρης, Καθηγητής Δασοκομίας
  2. Στεφανίδης Παναγιώτης, Καθηγητής Διευθετήσεων Ορεινών Υδάτων
  3. Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής Δασικής Εδαφολογίας
  4. Μπακαλούδης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Η παραπάνω απόφαση γνωστοποιήθηκε στα μέλη της επιτροπής με το αριθμ. 1111/9-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Αμερικανοί ερευνητές χαρτογράφησαν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από κάθε άλλη φορά τη βιοποικιλότητα στον πλανήτη, χρησιμοποιώντας δεδομένα για πάνω από 21.000 είδη θηλαστικών, αμφιβίων και πτηνών.

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις κυβερνήσεις να συντονίσουν καλύτερα τις επιχειρήσεις τους για τη διάσωση απειλούμενων ειδών, ερευνητές του κρατικού πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας έδωσαν στη δημοσιότητα πολύχρωμους χάρτες κλίμακας 10 χλμ. επί 10 χλμ., οι οποίοι «φωτογραφίζουν» τις περιοχές με τη μεγαλύτερη και με τη μικρότερη βιολογική ποικιλότητα. Όπως υποστηρίζουν οι χάρτες τους είναι 100 φορές πιο λεπτομερείς σε σχέση με παλαιότερες αξιολογήσεις.

Επικοινωνία

 

Δημοφιλή Αρχεία

Έκθεση Φωτοερμηνείας 663
coord_gr 345
Πράξη Χαρακτηρισμού συνοδευόμενη από την Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγηση 324
Πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη 258
Οδηγός ενσωμάτωσης WMS (ΑΦ Κτηματολογίου) στα Google Earth και QGIS 244

Τελευταία Μέλη

  • QdHzZywiGVLp
  • Konstantinos_GR
  • vasimark
  • DiePotato
  • SOFIAPAPAMIKIDI