Θέση Υπεύθυνου Έργου GEOPROMOTION Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ως κύριος Δικαιούχος (Leader Partner) του εγκεκριμένου έργου «Joint framework for the provision of standardized services to Geotechnical engineers for (e)training on natural risks - civil protection and for promoting access to the labour market» με το ακρωνύμιο «GEO-PROMOTION», του Προγράμματος Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» - «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τα παρακάτω αντικείμενα:
Α. Υπεύθυνος Έργου (Project Manager – κωδικός θέσης: 01)
Β. Υπεύθυνος Οικονομικών (Financial Manager – κωδικός θέσης: 02)

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Καλή περίπτωση για όσους έχουν εμπειρία από διαχείριση προγραμμάτων - Πάνο! :)

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών