3 θέσεις εργασίας στην ΕΣΕΕ (2 με εμπειρία στη διαχείριση περιβάλλοντος)

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την οριζόντια πράξη «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 (κωδ. ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για την υποστήριξη υλοποίησης της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με συνολικά τρία (3) άτομα. Ειδικότερα με:

- δύο (2) άτομα (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: 296254/03, 296254/04), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, και

- ένα (1) άτομο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296254/05), με σύμβαση έργου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: 296254/03 και 296254/04:

Πτυχίο ΑΕΙ. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντικείμενα σχετικά με τη διαχείριση του περιβάλλοντος τα οποία να σχετίζονται με το σχεδιασμό ή την τήρηση Συστημάτων Διαχείρισης του Περιβάλλοντος (κατά ISO 14000 ή EMAS κ.ά.).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296254/05:

Πτυχίο ΑΕΙ. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε συμβουλευτική επιχειρήσεων, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 3 έτη θα πρέπει να σχετίζονται με το σχεδιασμό ή τήρηση Συστημάτων Διαχείρισης του Περιβάλλοντος (κατά ISO 14000 ή EMAS κ.ά.).

 

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

  • Σεμινάριο Autocad
  • Καλησπέρα σας συνάδελφοι, Ενδιαφέρομαι για σεμινάρια autocad. Έχει...
  • Συντάκτης Evam
  • Αναγνώρισή ΑΣΕΠ
  • καλησπέρα σας, Το πρόγραμμα Autocad 2d & 3d αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ; Αν όχι...
  • Συντάκτης Evam

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών