Ένας Βιολόγος ή Δασολόγος ή Περιβαλλοντολόγος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο ερευνητικού έργου

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Ενδυνάμωση του Κυπριακού πληθυσμού του Γύπα με άτομα από την Κρητη – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών.

Περιγραφή έργου:

Λειτουργία και παρακολούθηση ταϊστρών αρπακτικών πουλιών / παγιδεύσεις, τηλεμετρία και παρακολούθηση αποικιών Γυπών στην Κρήτη (εργασία πεδίου).

Καταληκτική ημερομηνία: 09-12-2011

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο στο τηλ. 2810-393279, κος Ξηρουχάκης Σταύρος.

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών