Προκήρυξη Πυροσβεστικής για 5 Δασολόγους και 5 Δασοπόνους

pirosvestikiΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσιπέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων .»

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι
πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προκειμένου να καλύψουν ισάριθμες θέσεις
κατά κατηγορία πυροσβεστικού προσωπικού των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Σώματος όπως
αυτές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

Διαβάστε περισσότερα στο συννημένο έγγραφο

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών