Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Προκήρυξη για συντονιστή προγράμματος IBA (Important Bird Areas)

ornithologikiH Eλληνική Oρνιθολογική Eταιρεία, αναζητά άτομο με κατάλληλα προσόντα να αναλάβει “Συντονιστής Προγράμματος ΙΒΑ (Important Bird Areas)”.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

• Πτυχίο σε σχετική επιστήμη.

• Αποδεδειγμένες γνώσεις σε θέματα ορνιθοπανίδας και κατανομής των ειδών στην Ελλάδα.

• Γνώση χρήσης λογισμικού GIS και Βάσεων Δεδομένων.

• Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα συντονισμού προγραμμάτων.

• Άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και αγγλικά.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετική επιστήμη.

• 2 χρόνια ελάχιστη προϋπηρεσία σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος.

• Γνώσεις εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας

• Εμπειρία σχετικά με το Πρόγραμμα ΙΒΑ.

• Συμμετοχή στο Δίκτυο Caretakers.

• Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους.

• Εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα –δράσεις της ΕΟΕ ή άλλης περιβαλλοντικής ΜΚΟ.

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών