Θέση για έναν πτυχιούχο Γεωπονικών ή Περιβαλλοντικών σπουδών στο Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ

DuthΑπαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπονικών ή Περιβαλλοντικών Επιστημών

Άριστη Γνώση Αγγλικών & Πολύ Καλή Γνώση μίας Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Άριστη Γνώση Η/Υ (Προγράμματα Γραφείου & Διαδικτυακές Εφαρμογές)

Επιθυμητά Προσόντα:

Μεταπτυχιακός Τίτλος σε θέματα Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Επιμόρφωση σε θέματα Συμβουλευτικής Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Αντικείμενο Απασχόλησης:

Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος

Ενημέρωση Δικτυακού Τόπου Γραφείου Διασύνδεσης

Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης/Εξυπηρέτησης Χρηστών Γραφείου Διασύνδεσης

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Δικτύωση Γραφείου Διασύνδεσης

Μελέτη Απορρόφησης

Υπηρεσίες σε Φοιτητές ΑΜΕΑ & Φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής στον οποίο θ' αναγράφονται οι θέσεις προτίμησής τους και ο οποίος θα περιέχει:

1. Βιογραφικό Σημείωμα

2. Δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τα προσόντα τους (όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις επαγγελματικής εμπειρίας, πιστοποιήσεις γνώσης λοιπών ξένων γλωσσών, συστατικές επιστολές κ.λπ)

3. Έγγραφο εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας ή νόμιμης απαλλαγής τους (μόνο για άρρενες ενδιαφερόμενους)

Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να περιλάβει και προσωπική συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν θετικά σε πρώτη φάση.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14.00 στη διεύθυνση:

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12

67100 Ξάνθη

για το έργο «Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

• στην κα Υπατία Κεχαγιά, τηλέφωνο 25410 79552

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Βασίλειος Τουρασής

Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ.

Πηγή: duth.gr

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

  • Σεμινάριο Autocad
  • Καλησπέρα σας συνάδελφοι, Ενδιαφέρομαι για σεμινάρια autocad. Έχει...
  • Συντάκτης Evam
  • Αναγνώρισή ΑΣΕΠ
  • καλησπέρα σας, Το πρόγραμμα Autocad 2d & 3d αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ; Αν όχι...
  • Συντάκτης Evam

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών