Δυο συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Α.Π.Θ. για Δρ. Δασολόγους

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας εθελοντικής αγοράς αντισταθμισμάτων άνθρακα στην Ελλάδα», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Χριστοδούλου,

καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα για διάστημα έως 23 μήνες (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 170.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:
(Α) – 1 Ερευνητή/τρια – Δρ. Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος (€ 100.000,00) – 23 μήνες
(Β) – 1 Ερευνητή/τρια – Δρ. Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος (€ 70.000,00) – 16 μήνες

Προθεσμία υποβολής: 15/3

Πήγη και περισσότερες πληροφορίες: Δασαρχείο

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

  • Σεμινάριο Autocad
  • Καλησπέρα σας συνάδελφοι, Ενδιαφέρομαι για σεμινάρια autocad. Έχει...
  • Συντάκτης Evam
  • Αναγνώρισή ΑΣΕΠ
  • καλησπέρα σας, Το πρόγραμμα Autocad 2d & 3d αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ; Αν όχι...
  • Συντάκτης Evam

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών