Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ypourgeiopaideiasΤο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε τις υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 για

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας για το θέρος του 2013

β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τις παρακάνω υποτροφίες θα υποβάλλονται από 05-12-2012 έως και 24-12-2012.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τις Μορφωτικές Συμφωνίες που κυρώθηκαν και τα Μορφωτικά Προγράμματα που υπογραφθηκαν μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών: Βελγίου, Βουλγαρίας, Εσθονίας, Ιορδανίας, Ισραήλ, Κίνας, Κροατίας, Κύπρου, Λεττονίας, Μεξικού, Νοτίου Κορέας, Ουγγαρίας, Πολωνίας, Σερβίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, Τουρκίας και Τσεχίας.

Οι υποψήφιοι για κάθε μία από τις υποτροφίες προτείνονται με βάση τη μοριοδότηση που θα συγκεντρώσουν ανάλογα με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και κοινωνικά κριτήρια αλλά η τελική απόφαση χορήγησης της υποτροφίας λαμβάνεται από την ξένη χώρα, η οποία επιβαρύνεται οικονομικά.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τις παραπάνω υποτροφίες θα υποβάλλονται από 05-12-2012 έως και 24-12-2012 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με κατάθεση τους στο γραφείο πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (για τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας).

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1. ΒΕΛΓΙΟ
- ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
α) Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Απευθύνεται σε υποψήφιους με γνώση της γαλλικής τουλάχιστον επιπέδου Α1 του Κοινού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Οι Έλληνες υποψήφιοι υπότροφοι οφείλουν να έχουν εφοδιαστεί με την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης-ασθενείας (CEAM) από τον οικείο ασφαλιστικό τους Ελληνικό φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
1. Université Libre de Bruxelles (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών):
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

β) Δύο (2) υποτροφίες για το θέρος 2013 που αφορούν σε δημοσίους υπαλλήλους ή διπλωμάτες για εξειδίκευση στη γαλλική γλώσσα ως εργαλείο στις Διεθνείς Σχέσεις στο πανεπιστήμιο UMONS.
Για περισσότερες πληροφορίες:
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: www.wbi.be

- ΦΛΑΜΑΝΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Τρεις (3) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (ειδίκευση) χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία. Μία (1) από αυτές τις υποτροφίες μπορεί να χορηγηθεί για σπουδές στο Κολέγιο της Ευρώπης στη BRUGES.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας ή για το Κολέγιο της Ευρώπης στη BRUGES ή για τις άλλες δύο υποτροφίες.
Γλώσσα που απαιτείται: Ολλανδική ή Αγγλική ή Γαλλική.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακού διπλώματος ή άλλων ισότιμων τίτλων σπουδών. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να βεβαιωθούν ότι το Πανεπιστήμιο της επιλογής τους ανήκει στην Φλαμανδική Κοινότητα και να γνωρίζουν τη γλώσσα εργασίας.
Οι υποψήφιοι υπότροφοι για τη χώρα αυτή πρέπει να υποβάλουν εις διπλούν τόσο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη όσο και
επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης και περίληψη της πτυχιακής ή μεταπτυχιακής εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: www.kul.be ή www.coleurope.be

2. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού. Η μία υποτροφία προσφέρεται στη Σόφια στο Πανεπιστήμιο 'St. Kliment Ohridski'και η άλλη προσφέρεται στο 'St. Cyril and St. Methodius' Πανεπιστήμιο του Veliko Tarnovo.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα:
http://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/faculties/faculty_of_slavic_studies

Γλώσσα που απαιτείται:
- Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας.
- Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα ή παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

3. ΕΣΘΟΝΙΑ
α) Μία (1) υποτροφία συνολικής διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.
β) Δύο (2) υποτροφίες για θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Τάρτου ή στο Πανεπιστήμιο του Τάλλιν.
Γλώσσα που απαιτείται:
- προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: καλή γνώση της γλώσσας της χώρας
- προκειμένου για θερινό σεμινάριο ή έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλικά.

Οι εν λόγω υποτροφίες απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε 'εν ενεργεία' καθηγητές, ερευνητές και σπουδαστές . Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εμπίπτουν σε μια από αυτές κατηγορίες κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων τους καθώς και κατά την έναρξη του προγράμματος σπουδών, για το οποίο θα τους εγκριθεί υποτροφία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: www.ut.ee , www.isu.ut.ee , www.smartestonia.ee , www.archimedes.ee,
http://studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements/greece.

4. ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Τρείς (3) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών ή/και για μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνα. Κάθε υποτροφία για πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ετησίως σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο προσφέρεται από τα πανεπιστήμια της Ιορδανίας. Κάθε υποτροφία για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας είναι διάρκειας δέκα (10) μηνών στον τομέα της Αραβικής γλώσσας.
Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www.ju.edu.jo

5. ΙΣΡΑΗΛ
Οι ενδιαφερόμενοι για τις υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται και να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.mfa.gov.il/mfa/mfaarchive/2000_2009/2003/8/scholarships+offered+by+, καθώς οι υποτροφίες αυτές δεν υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

6. ΚΙΝΑ
α) Δύο (2) υποτροφίες για πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών ή/ και για μεταπτυχιακές σπουδές ή για έρευνα.
1. Η χρονική διάρκεια κάθε υποτροφίας είναι:
- Προκειμένου για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές: το κινέζικο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο θα δεχθεί τον υπότροφο, θα καθορίσει την ετήσια και συνολική διάρκεια της υποτροφίας.
- Προκειμένου για έρευνα: η μικρότερη διάρκεια υποτροφίας έξι (6) μήνες και η μεγαλύτερη έως δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.
2. Γλώσσα που απαιτείται: Προκειμένου για προπτυχιακές σπουδές: βασική γνώση της γλώσσας της χώρας. Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα : η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική.
Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις διπλούν.
Οι υποψήφιοι, που θα γίνουν τελικά δεκτοί από την Κίνα ως υπότροφοι τόσο για τις μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα όσο και για προπτυχιακές σπουδές, θα πρέπει να προσκομίσουν μία φορά επιπλέον το πιστοποιητικό υγείας στην Πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα, προκειμένου να εξασφαλίσουν visa. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: http://en.csc.edu.cn/Laihua/47f2aff19b29440d972e56ac08ad4d38.shtml
http://www.chinamission.be/eng/ www.csc.edu.cn
β) Τέσσερις (4) υποτροφίες για θερινό σεμινάριο γλώσσας και πολιτισμού.

7. ΚΡΟΑΤΙΑ
α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή μέχρι δέκα (10) μήνες υποτροφίας για έρευνα.
β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού.
Γλώσσα που απαιτείται:
- Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας αν αυτό απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών.
- Προκειμένου για θερινό σεμινάριο: στοιχειώδης γνώση της γλώσσας της χώρας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με γνώση κροατικών είναι δυνατό να προταθούν γνώστες της αγγλικής γλώσσας αλλά α) η κροατική πλευρά έχει το δικαίωμα μη αποδοχής των υποψηφίων και β) σε περίπτωση που αυτοί γίνουν αποδεκτοί θα ενσωματωθούν σε τμήματα όπου οι υπόλοιποι διδασκόμενοι θα γνωρίζουν ήδη κροατικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα: http://www.mzos.hr

8. ΚΥΠΡΟΣ
α) Δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα σε τομείς προτεραιότητας που θέτει η χώρα διάρκειας δέκα (10) μηνών η κάθε μία.
β) Μία(1) υποτροφία διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές σε μόνιμο εκπαιδευτικό από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

9. ΛΕΤΤΟΝΙΑ
α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα χρονικής διάρκειας δέκα (10) μηνών.
Γλώσσα που απαιτείται: γλώσσα της χώρας ή Αγγλική.
β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν επιπλέον πληροφορίες στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Ιδρύματος για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης http://www.viaa.gov.lv και/ή www.studyinlatvia.lv

10. ΜΕΞΙΚΟ
Μία (1) υποτροφία χρονικής διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών για πραγματοποίηση σπουδών ή έρευνας, σε επίπεδο Master ή διδακτορικού ή ειδίκευσης. Η ελάχιστη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι έξι (6) μήνες.
Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω υποτροφίες θα δοθούν για το ημερολογιακό έτος 2014 και οι διαδικασίες υποβολής αίτησης ,οι προθεσμίες και άλλες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας μας από το Μεξικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες του 2013 ήταν η 31η Αυγούστου 2012.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: http://becas.sre.gob.mx ή http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros

11. ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ
Μία (1) υποτροφία για παρακολούθηση τμήματος Master ή διδακτορικού για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκών ετών.
Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική.
Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) σειρές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www.niied.go.kr

12. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
α) Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα διάρκειας μέχρι δέκα (10) μήνες κάθε μία.
Όρια ηλικίας: σαράντα(40) ετών για μεταπτυχιακές σπουδές, τριανταπέντε(35) ετών για διδακτορικό κύκλο σπουδών, σαρανταπέντε (45) ετών για μετα-διδακτορικό κύκλο σπουδών.
β) Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας (1) ενός μηνός η κάθε μία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
Γλώσσα που απαιτείται και για τις δύο κατηγορίες: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γερμανική.
Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www.scholarship.hu
13. ΠΟΛΩΝΙΑ
α) Τριάντα (30) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η μεγαλύτερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.
β) Δύο (2) υποτροφίες διάρκειας ενός (1) μηνός η κάθε μία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και λογοτεχνίας, το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας (POLONICUM).
Γλώσσα που απαιτείται: και για τις δύο περιπτώσεις η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εξής ιστοσελίδα: www.buwiwm.edu.pl

14. ΣΕΡΒΙΑ
α) Είκοσι (20) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι μπορούν να κατανεμηθούν ανάλογα στους υποψηφίους. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες ενώ η μεγαλύτερη δέκα (10) μήνες.
Γλώσσα που απαιτείται:
- Προκειμένου για μεταπτυχιακές σπουδές: η γλώσσα της χώρας.
- Προκειμένου για έρευνα: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.
β) Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού.
Γλώσσα που απαιτείται: η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.

15. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Δεκαπέντε (15) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, οι οποίοι κατανέμονται ανάλογα στους υποψηφίους. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.
Γλώσσα που απαιτείται : Η γλώσσα της χώρας
Επισημαίνεται ότι όσοι ενδιαφερόμενοι επιλεγούν από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ως υποψήφιοι υπότροφοι οφείλουν να στείλουν στην υπηρεσία μας όλα τα δικαιολογητικά που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελό τους σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail της υπηρεσίας μας καθώς θα πρέπει να τα προωθήσουμε και διαδικτυακά στη σλοβακική πλευρά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες:
www.stipendia.sk, www.scholarships.sk
http://www.minedu.sk/data/USERDATAEN/Scholarships/

16. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Δέκα(10)μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι τρεις (3) μήνες και η μεγαλύτερη διάρκεια δέκα (10) μήνες.
Γλώσσα που απαιτείται : η γλώσσα της χώρας ή Αγγλική ή Γαλλική.
Επισημαίνεται ότι οι παρεχόμενες υποτροφίες αφορούν μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς φοιτητές οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε ελληνικό πανεπιστήμιο και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στη Σλοβενία κατόπιν συνεννοήσεως των φοιτητών τόσο με το πανεπιστήμιο στο οποίο ήδη φοιτούν όσο και με το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμούν να μεταβούν στη Σλοβενία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ιστοσελίδες :
http://www.cmepius.si/en/bilateralscholarships-2013-14.aspx
http://www.cmepius.si/bilateralne-stipendije/tuj-student.aspx καθώς και να στέλνουν
e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

17. ΤΟΥΡΚΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για τις υποτροφίες της κυβέρνησης της Τουρκίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται στην ιστοσελίδα http://digm.meb.gov.tr καθώς οι υποτροφίες της Τουρκίας δεν υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

18. ΤΣΕΧΙΑ
α) Δέκα (10) μήνες υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.
Η μικρότερη διάρκεια της υποτροφίας μπορεί να είναι πέντε (5) μήνες ενώ η μεγαλύτερη μπορεί να είναι δέκα (10) μήνες.
β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στην Πράγα ή στο Olomouc.
Γλώσσα που απαιτείται :
και για τις δύο περιπτώσεις η γλώσσα της χώρας ή αγγλική ή γαλλική γλώσσα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εξής ιστοσελίδες: www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_information/index.html , http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships-for-the-academic-year-2012-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες για δικαιολογητικά και λεπτομέρειες δείτε εδώ και εδώ

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

  • Σεμινάριο Autocad
  • Καλησπέρα σας συνάδελφοι, Ενδιαφέρομαι για σεμινάρια autocad. Έχει...
  • Συντάκτης Evam
  • Αναγνώρισή ΑΣΕΠ
  • καλησπέρα σας, Το πρόγραμμα Autocad 2d & 3d αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ; Αν όχι...
  • Συντάκτης Evam

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών