τρούφα

  • Υπόγειοι μύκητες του γένους Tuber στην Ελλάδα

    Οι υπόγειοι μύκητες (ή λαϊκώς επονομαζόμενοι υπόγεια μανιτάρια) στην Ελλάδα και κυρίως αυτοί που φύονται κάτω από τα διάφορα δασικά είδη δέντρων και θάμνων, αποτελούν ένα αξιόλογο πεδίο έρευνας με σκοπό την γνώση αλλά και την εμπορική εκμετάλλευση για κερδοφορία και ευημερία κυρίως των ορεινών και ημιορεινών πληθυσμών της χώρας.

    Από τα γένη και είδη υπόγειων μυκήτων που έχουν καταγραφεί στον ελλαδικό χώρο, μόνο τα είδη του γένους Terfezia & του γένους Tuber είναι αυτά που έχουν εμπορική, γευστική και διατροφική αξία.

Συνέδρια - Εκδηλώσεις

trufaweb

florafreece

oikoskopio en

IUCN Red List.svg
protectedplanet

Πρόσφατα Σχόλια - Αναρτήσεις

Πρόσφατες Φωτογραφίες

Σχόλια Φωτογραφιών