κυθηρα

 • Xαρτογράφηση της καμένης έκτασης της περιοχής των Κυθήρων - 2017

  kithira_s2_resized.png

  Η χαρτογράφηση της καμένης έκτασης της περιοχής των Κυθήρων προήλθε από την επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών δεδομένων Sentinel 2, ημερομηνίας λήψης 9/8/2017. Από τα πρωταρχικά δεδομένα επιπέδου Level - 1C παρήχθηκαν ατμοσφαιρικά διορθώμενες δορυφορικές εικόνες επιπέδου Level - 2A, παρέχοντας τα 12 πολυφασματικά κανάλια της εικόνας στα διαφορετικά επίπεδα χωρικής ανάλυσης των 10μ, 20μ και 60μ. Επομένως, με την κατάλληλη σύνθεση των καναλιών και την εφαρμογή δεικτών καταγραφής καμένων εκτάσεων παρήχθηκε τόσο μια true-color RGB ορθοανοιγμένη δορυφορική εικόνα όσο και τα ακριβή όρια της καμένης έκτασης.

   

Επικοινωνία

 

Δημοφιλή Αρχεία

Έκθεση Φωτοερμηνείας 663
coord_gr 345
Πράξη Χαρακτηρισμού συνοδευόμενη από την Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγηση 324
Πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη 259
Οδηγός ενσωμάτωσης WMS (ΑΦ Κτηματολογίου) στα Google Earth και QGIS 244

Τελευταία Μέλη

 • ekouvara
 • QdHzZywiGVLp
 • Konstantinos_GR
 • vasimark
 • DiePotato