δεδομένα

  • Το νέο geodata.gov.gr: Ανοικτό λογισμικό για ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα

    geodata1Το geodata.gov.gr ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 2010, και ήταν μόλις ένας από οκτώ καταλόγους ανοικτών δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το διάστημα έχει προσφέρει ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα για την Ελλάδα σε περισσότερους από 500,000 μοναδικούς χρήστες. Τα δεδομένα και οι χάρτες του αξιοποιούνται από επαγγελματίες, επιστήμονες, φοιτητές και ενεργούς πολίτες για πλήθος δράσεων, εφαρμογών και υπηρεσιών.  Στο διάστημα αυτό έχει συνεισφέρει στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων από τη Δημόσια Διοίκηση, την ενίσχυση της έρευνας, καθώς και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

    Φέτος τον Νοέμβριο το geodata.gov.gr άλλαξε εμφάνιση και λειτουργία, προσφέροντας  εξαιρετικά ευκολότερη, ταχύτερη και απλούστερη τη διάθεση των ανοικτών δεδομένων. Μπορείτε ελεύθερα να δημοσιεύσετε, να ανακαλύψετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, καθώς και να απεικονίσετε τα δημοσιευμένα δεδομένα. Επίσης, δείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες για τη δημοσίευση γεωχωρικών δεδομένων (διανυσματικών και ψηφιδωτών), τις OGC διαδικτυακές υπηρεσίες, τις INSPIRE υπηρεσίες, καθώς και τα API Δεδομένων και Χαρτών που προσφέρουμε.

Επικοινωνία

 

Δημοφιλή Αρχεία

Έκθεση Φωτοερμηνείας 665
coord_gr 347
Πράξη Χαρακτηρισμού συνοδευόμενη από την Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγηση 325
Πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη 263
Οδηγός ενσωμάτωσης WMS (ΑΦ Κτηματολογίου) στα Google Earth και QGIS 247

Τελευταία Μέλη

  • ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΨΙΩΤΗ
  • DimKou
  • koubounis
  • aktopo
  • zygas