δασικοί χάρτες

 • 30 Οκτωβρίου: Νέες αναρτήσεις δασικών χαρτών στο 17% της χώρας

  dasikoi xartesΑπό τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου μέχρι τον Δεκέμβριο αναμένεται να αναρτηθούν κλιμακωτά, οι δασικοί χάρτες που θα καλύψουν το 17 % της χώρας , σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου.

  Πρόκειται για τις περιοχές Ανατολικής Αττικής, Αρκαδίας, Δυτικής Αττικής, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Κυκλάδων,Λάρισας, Λέσβου, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πειραιά, Πέλλας, Σερρών, Τρικάλων, Φλώρινας, Χανίων και Χίου.

 • Αναζητούνται λύσεις για αγροτεμάχια που οδηγούνται εκτός επιδοτήσεων λόγω Δασικών Χαρτών

  dasikos xartisΛύσεις απέναντι σε ένα ζήτημα που απειλεί να επιφέρει βαριές αρνητικές εξελίξεις σε μια σημαντική μερίδα κτηνοτρόφων και αγροτών, αναζητούν κυβέρνηση και συναρμόδια υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιβάλλοντος). Το πρόβλημα έγκειται στο ότι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων και βοσκοτόπων που έχουν δηλωθεί από παραγωγούς για να λάβουν κοινοτικές ενισχύσεις, χαρακτηρίζονται δασικά με τους νέους δασικούς χάρτες, οι οποίοι -να σημειωθεί- έχουν αναρτηθεί για το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, αλλά δεν έχουν ακόμη κυρωθεί. Πρόκειται για ένα γεγονός που αυτομάτως φέρνει στην επιφάνεια δύο βασικές αρνητικές προοπτικές στους παραγωγούς:

  α) να μείνουν εκτός επιδοτήσεων ή να λάβουν μειωμένα ποσά (οι ενισχύσεις υπολογίζονται με βάση την εκμεταλλεύσιμη έκταση και όχι την ποσότητα παραγωγής) καθώς θα οδηγηθούν προσεχώς να δηλώσουν μικρότερες εκτάσεις στον ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου αγροτικών επιδοτήσεων)

  β) να επιβληθούν καταλογισμοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τους ζητηθεί να επιστραφούν αναδρομικά οι επιδοτήσεις που λάμβαναν στη διάρκεια προηγούμενων ετών. Σημειώνεται ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός αναφέρει ότι οι δηλώσεις για τις ενισχύσεις γίνονται με ευθύνη και υπόδειξη του παραγωγού.

 • ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2021 

  GeoLogoΤο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι παρέλαβε από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας), τη https://www.geotee.gr/lnkFiles/DasikoiXartes240321/Dasikoi_Xartes_Dedomena_2021.zip γεωβάση γεωχωρικών δεδομένων αναρτημένων δασικών χαρτών 2021.
 • ΓΕΩΧΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 5ης ΚΑΙ 6ης ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

   GeoLogoΤο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι παρέλαβε από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας), στα πλαίσια της 5ης και 6ης φάσης ανάρτησης δασικών χαρτών, τα γεωχωρικά δεδομένα της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, της Δράμας, της Κοζάνης (χορτολιβαδικές εκτάσεις) και των Κυκλάδων. Τα ανωτέρω δεδομένα έχουν προκύψει από την επεξεργασία των θεωρημένων δασικών χαρτών, κατόπιν αφαίρεσης των περιοχών που εξαιρέθηκαν από την ανάρτηση.
 • Διαγωνισμός για 17 δασολόγους για τις εργασίες ενσωμάτωσης των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

  logo04

  Η Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης για τις «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε Βάση Δεδομένων και εξαγωγή Τοπογραφικών Αποσπασμάτων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των δασών και των δασικών εκτάσεων αρμοδιότητος ΑΔΜ-Θ στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικής Μακεδονίας» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμολογίων της Υπηρεσίας και για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 161.290,30 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), καθώς και τη Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, την Περίληψη διακήρυξης, τις περιγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

  Ο διαγωνισμός θα γίνει από τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. και ειδικότε- ρα από την επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη - Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, από την έδρα της υπηρεσίας, στη δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32 - Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 8 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 2313309114, 2313309300. Αρμόδιοι υπάλληλοι: Φώτιος Κιουρτσής ,κ. Καλλιόπη Τσιλίκη.

 • Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/92828/4471/28.09.2020

   Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92) και της υπ’ αριθμ. 64663/2956/2020 (Β΄ 2773) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός διοικητικών πράξεων, τεχνικών προδιαγραφών – διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών» (ΑΔΑ:ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ).

  Κατεβάστε το PDF

 • Κρίσιμες αλλαγές στην κατάρτιση δασικών χαρτών

  site dasika4
  Με μια επιλογή υψηλού ρίσκου, το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί να επανεκκινήσει και να ολοκληρώσει έως το 2019 τη διαδικασία κατάρτισης δασικών χαρτών. Πρόκειται για την ενίσχυση του ρόλου των δασικών υπηρεσιών (των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) στη διαδικασία, η οποία μπορεί μεν να επισπεύσει το κομμάτι του ελέγχου (θεώρησης) του δασικού χάρτη πριν αυτός αναρτηθεί. Ενδέχεται όμως να εξελιχθεί σε «ταφόπλακα» για το έργο, αν οι υπηρεσίες κωλυσιεργήσουν όπως πολλάκις έκαναν τα τελευταία χρόνια, είτε λόγω υποστελέχωσης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 • Κωστής Χατζηδάκης: Θαρραλέες πρωτοβουλίες για τους Δασικούς Χάρτες – Μέτρα για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου

  ypenlogoΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
  Κωστής Χατζηδάκης: Θαρραλέες πρωτοβουλίες για τους Δασικούς Χάρτες – Μέτρα για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου 
  Πυλώνες πολιτικής ΥΠΕΝ – Νομοσχέδια για Περιβάλλον, Χωροταξία
  Στο 37ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ 
  Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
 • Ομόφωνη γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δασών για τις εκτάσεις με φρύγανα και ασπάλαθους

  logo ypenΟμόφωνα γνωμοδότησε το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών (ΤΣΔ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι οι εκτάσεις που καλύπτονται από φρύγανα και ασπάλαθους δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρίζονται δάση ή δασικού χαρακτήρα.

  Στη γνωμοδότηση αυτή κατέληξε το ΤΣΔ μετά από δύο συνεδριάσεις προκειμένου να εξετάσει το ερώτημα που του απηύθυνε σχετικά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, στις 23 Μαρτίου.

  Βάσει της ομόφωνης γνωμοδότησης που εκδόθηκε σήμερα, οι εκτάσεις που στο παρελθόν ήταν αγροτικού χαρακτήρα και λόγω της εγκατάλειψης αναπτύχθηκε ασπάλαθος και φρυγανώδης βλάστηση δεν χαρακτηρίζονται δασικές.

 • ΠΕΔΔΥ: Ανακοίνωση για Δασικούς Χάρτες & υποστελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας

  peddy logo topΣυνεχίζοντας την παγιωμένη πλέον πρακτική της απαξίωσης της Δασικής Διοίκησης και της υπονόμευσης του Τομέα, η Κυβέρνηση μετά την ψήφιση του άρθρου 48 του νόμου 4685/2020 προχώρησε επιβεβαιώνοντας τις πλέον δυσοίωνες προβλέψεις μας (για το περιεχόμενό της) στην έκδοση της προβλεπόμενης Υπ Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773) «Καθορισμός των διοικητικών πράξεωντων λοιπών πρόσφορων στοιχείωντων τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών του ν. 4685/2020».

 • Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόµων από το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

  Captureekxa

  Το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόµων από το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των ∆/νσεων ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους.
  Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Σε διαβούλευση: Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας

  ypenlogoΤίθεται από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον τίτλο: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

  Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των σχετικών ρυθμίσεων.

  Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 09.00 π.μ..

  Για να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων πατήστε εδώ

 • Σε λειτουργία η ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες

  kyrwmenoiXartesSite
  Δελτίο Τύπου ΥΠΕΝ
  Στις 21 Δεκεμβρίου 2017 έγινε από το ΥΠΕΝ η μερική κύρωση δασικών χαρτών στο 31,39% της έκτασης της, που αποτέλεσε τομή στη δασική πολιτική της χώρας. Εδώ και λίγες μέρες έχουν εκδοθεί και τα αντίστοιχα ΦΕΚ κύρωσης από το Εθνικό Τυπογραφείο, κάνοντας δυνατή την άμεση χρήση των δασικών χαρτών από τους πολίτες, χωρίς την αναμονή χρονοβόρων διαδικασιών χαρακτηρισμού εκτάσεων από τη Δασική Υπηρεσία.
   Από σήμερα τίθεται στη διάθεση των πολιτών, των φορέων, των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ για την άμεση ενημέρωσή τους, σχετικά με το περιεχόμενο των κυρωμένων δασικών χαρτών. Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε μέσω της Ελληνικό Κτηματολόγιο και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και θα περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο των κυρωμένων δασικών χαρτών, των οποίων η κύρωση στο 100% της χώρας θα ολοκληρωθεί το 2020.
   Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από σήμερα μέσω της διεύθυνσης
 • Σε υπουργική απόφαση η Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών για τα φρύγανα και τον ασπάλαθο

  640px Calicotome villosa3

  Δείτε την υπουργική απόφαση με την «Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών" σχετικά με τον ασπάλαθο στο  https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ9Ι4653Π8-ΘΡ1.

  Σύμφωνα με την απόφαση το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών:

  «γνωμοδοτεί ομόφωναότι οι εκτάσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις των παρ. 5α, 5β και 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α΄, 289), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και όπως αυτές εξειδικεύονται στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.1 του ΠΔ 32/2016 (Α΄, 46), που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση και ασπάλαθο, χωρίς την παρουσία άλλων ειδών δασικής βλάστησης(αραιάς ή μη, υψηλής ή θαμνώδους, ενδεικτικά σε ποσοστό – βαθμό συγκόμωσης 15% τουλάχιστον επί του συνόλου της εδαφικής επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων στα είδη δασικής βλάστησης, των  υπολοίπων  κατονομαζομένων στον πίνακα «Μικρών θάμνων που χαρακτηρίζονται ως ξυλώδης βλάστηση» της με αρ. πρ. 159140/1077/12.03.1980 εγκυκλίου διαταγής), δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια, που θα πρέπει να λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη για τον προσδιορισμό της οργανικής ενότητας (άρθρο 2 του ως άνω ΠΔ 32/2016), ώστε να συγκροτούν στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους δασοβιοκοινότητα και δασογενές περιβάλλον, και κατ’ επέκταση του προσδιορισμού της διάκρισης του δάσους από τη δασική έκταση.

  Επομένως θα πρέπει να χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως :

  • χορτολιβαδικές της παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν.998/1979,

  • βραχώδεις της παρ. 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979,

  • ανήκουσες στην παρ. 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, έχουσες στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, αγροτική μορφή και επομένως διατηρούν και σήμερα τον αγροτικό τους χαρακτήρα.

   

 • Υπεγράφη η μερική κύρωση δασικών χαρτών - Στατιστικά

  kyrosi dasikou xarti

  Ως μία εξαιρετικά σημαντική στιγμή για τη δασική επιστήμη, τον δασικό χώρο γενικά, αλλά και τη χωροταξία και ανάπτυξη της χώρας χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος τη σημερινή υπογραφή  της μερικής κύρωσης των δασικών χαρτών με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

  «Το 2017 ήταν η χρονιά της δασικής πολιτικής» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, που σχετικά με την Κρήτη είπε: «Στην Κρήτη έχουμε ένα ποσοστό 1,6% στη διαδικασία των αντιρρήσεων και των αποδεκτών πρόδηλων, ας το πούμε έτσι, που θα εξεταστούν, ή αλλαγών χρήσεων τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί».

Επικοινωνία

 

Δημοφιλή Αρχεία

Έκθεση Φωτοερμηνείας 663
coord_gr 345
Πράξη Χαρακτηρισμού συνοδευόμενη από την Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγηση 324
Πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη 258
Οδηγός ενσωμάτωσης WMS (ΑΦ Κτηματολογίου) στα Google Earth και QGIS 244

Τελευταία Μέλη

 • QdHzZywiGVLp
 • Konstantinos_GR
 • vasimark
 • DiePotato
 • SOFIAPAPAMIKIDI