Δάσος - Φυσικό Περιβάλλον 127 θέματα

Συζητήσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, οι προστατευόμενες περιοχές, οι φυσικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή, η ερημοποίηση και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και δημιουργία βάσης δεδομένων με είδη χλωρίδας και πανίδας
Κατηγορία
Αναφορά, περιγραφή και συζήτηση για τα ιδιαίτερα οικοσυστημάτα που προστατεύονται στην χώρα μας (εθνικοί δρυμοί, περιοχές Natura, σύμβαση Ramsar κ.α.)
Ενότητα για θέματα όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, προσβολές και εμφανίσεις εντόμων, μυκήτων κ.α.
Άρθρα, συζητήσεις και δημοσιεύσεις για την κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενά της, όπως πχ την ερημοποίηση και την μετανάστευση των ειδών
Απ: Giant pandas threatened by cli ...
από s@m
14/11/2012 00:40
Συζητήσεις, άρθρα και δημοσιεύσεις σχετικά με τη γενετική μόλυνση, την εισαγωγή ξενικών ειδών, την ενημέρωση για τα απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας της χώρας και γενικότερα την βιοποικιλότητα
Συζητήσεις, άρθρα και εξελίξεις πάνω σε θέματα δασικής πολιτκής σε Ευρωπαικό και εθνικό επίπεδο
Δημοσιεύματα, ειδήσεις και συζητήσεις για θέματα που αφορούν το δάσος και το φυσικό περιβάλλον και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες
Ταμιευτήρες Ευχή ή κατάρα;
από diamont
14/07/2013 22:31
Κινήσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις που αναδεικνύουν δασικά και περιβαλλοντικά θέματα
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.634 δευτερόλεπτα