Εισαγωγή 56 θέματα

Πριν αναρτήσετε οτιδήποτε στο φόρουμ, σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του φόρουμ. Αυτός ο χώρος είναι η καρδιά της ιστοσελίδας και θα πρέπει να την προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Αυτό που πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί είναι οι προσωπικές και εμπαθείς αντεγκλήσεις και προσβολές, η έμμεση διαφήμιση και η κομματικοποίηση του φόρουμ.
Κατηγορία
Τελευταία Δημοσίευση
Εδώ τα μέλη μπορούν να συζητούν για θέματα που τους προβληματίζουν και δεν εμπίπτουν στα στενά επαγγελματικά ενδιαφέροντα
Σεμινάριο Autocad
από Evam
09/03/2021 14:30
Λίγα πράγματα για τον καθένα μας, με τι ασχολούμαστε και ποια είναι τα επαγγελματικά και επιστημονικά μας ενδιαφέροντα
Απ: Σωτήρης Κωνσταντίνου
από Alex
13/01/2017 14:11
Τι να περιμένουμε και τι θα θέλαμε από το dasologoi.gr
Απ: Ανανεωμένο dasologoi.gr
από s@m
03/07/2013 10:50

Επαγγελματικά και Εργασιακά Θέματα Δασολόγων 141 θέματα

Σε αυτή την ενότητα αναρτώνται θέματα σχετικά με νομοτεχνικά ζητήματα, οικονομικά και φορολογικά θέματα καθώς και ότι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα των δασολόγων, ασφαλιστικές εισφορές σε δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, με θέματα καθεστώτος εργασίας και ότι σχετίζεται με τους θεσμικούς συλλογικούς φορείς των δασολόγων
Κατηγορία
Τελευταία Δημοσίευση
Προβλήματα και τρέχοντα ζητήματα, μισθολογικά,ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, δασολόγων (μόνιμο-εποχικό προσωπικό) που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες (ΥΠΕΚΑ, Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, ΟΤΑ, Ευρευνητικά Κέντρα, κλπ.)
Απ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ GIS ΚΑΙ AUTOCAD
από zagal
21/01/2014 18:36
Ζητήματα που αφορούν δασολόγους που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα. Είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές, εργολήπτες, μέτοχοι ή ιδιόκτητες εταιριών είτε ως υπάλληλοι στις ανωτέρω εταιρίες, καθώς και σε γραφεία εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εταιρίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιομηχανίες ξύλου, συνεταιρισμούς, κυνηγετικούς συλλόγους, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ΜΚΟ κτλ.
Ζητήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων, μελετητικά πτυχία (έκδοση, κατηγορίες), πτυχία εργοληπτών (ΜΕΚ-ΜΕΕΠ)
Ανακοινώσεις και νέα από τους κλαδικούς και θεσμικούς φορείς
Πληροφορίες για προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν μόνιμο και εποχικό προσωπικό, καθώς και αγγελίες για ζήτηση εργασίας από εταιρίες και γραφεία.
Ανακοινώσεις, συζητήσεις και παρουσίαση πρακτικών από συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις που αφορούν δασολόγους

Μελέτες 4 θέματα

Δάσος - Φυσικό Περιβάλλον 127 θέματα

Συζητήσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, οι προστατευόμενες περιοχές, οι φυσικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή, η ερημοποίηση και η διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και δημιουργία βάσης δεδομένων με είδη χλωρίδας και πανίδας
Κατηγορία
Τελευταία Δημοσίευση
Αναφορά, περιγραφή και συζήτηση για τα ιδιαίτερα οικοσυστημάτα που προστατεύονται στην χώρα μας (εθνικοί δρυμοί, περιοχές Natura, σύμβαση Ramsar κ.α.)
Ενότητα για θέματα όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, προσβολές και εμφανίσεις εντόμων, μυκήτων κ.α.
Άρθρα, συζητήσεις και δημοσιεύσεις για την κλιματική αλλαγή και τα φαινόμενά της, όπως πχ την ερημοποίηση και την μετανάστευση των ειδών
Απ: Giant pandas threatened by cli ...
από s@m
14/11/2012 00:40
Συζητήσεις, άρθρα και δημοσιεύσεις σχετικά με τη γενετική μόλυνση, την εισαγωγή ξενικών ειδών, την ενημέρωση για τα απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας της χώρας και γενικότερα την βιοποικιλότητα
Συζητήσεις, άρθρα και εξελίξεις πάνω σε θέματα δασικής πολιτκής σε Ευρωπαικό και εθνικό επίπεδο
Δημοσιεύματα, ειδήσεις και συζητήσεις για θέματα που αφορούν το δάσος και το φυσικό περιβάλλον και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες
Ταμιευτήρες Ευχή ή κατάρα;
από diamont
14/07/2013 22:31
Κινήσεις, πρωτοβουλίες και δράσεις που αναδεικνύουν δασικά και περιβαλλοντικά θέματα

Δασολόγος στο Γραφείο 89 θέματα

Μία κατηγορία θεμάτων για τον επαγγελματία δασολόγο και τις προκλήσεις που συναντά σε καθημερινή βάση στη δουλειά του. Συζητήσεις για θέματα δασικής νομοθεσίας, τεχνικό εξοπλισμό γραφείου, συσκευές GPS, βάσεις δεδομένων και λογισμικό. Επίσης εδώ μπορούμε να ανεβάζουμε έγγραφα -πρότυπα που μπορούν να φανούν χρήσιμα στην οργάνωση ενός γραφείου
Κατηγορία
Τελευταία Δημοσίευση

Νομοθεσία 13 θέματα

Συζήτηση και παρουσίαση της δασικής νομοθεσίας, ερωτήσεις και απαντήσεις σε νομικά θέματα, ενημέρωση και σχολιασμός για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της πολιτείας που άπτονται δασικών θεμάτων
Παρουσίαση και πληροφορίες ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας
Συζήτηση και απορίες για υπολογιστικά συστήματα, εκτυπωτές, Plotters, συσκευές GPS, ανοιχτό λογισμικό και δεδομένα (αεροφωτογραφίες, χάρτες, ορθοφωτοχάρτες), δημόσιες υπηρεσίες και εταιρίες που τα προσφέρουν και πηγές δεδομένων από το διαδίκτυο
Συζητήσεις σχετικά με τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας όπως οι προκηρύξεις μελετών σύνταξης και ανάρτησης δασικών χαρτών, οι διαχειριστικές μελέτες και οι μελέτες αιολικών πάρκων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.α.
Απ: Κληροτεμαχιο
από stavraetos
16/10/2020 13:18
Απορίες και προβλήματα για έγγραφα, διαδικασίες και γραφειοκρατικά θέματα που απασχολούν δασολόγους που έρχονται καθημερινά σε επαφή με δασαρχεία, περιφέρειες, υπηρεσίες του υπουγρείου και άλλες δημόσιες υπηρεσίες
Ειδήσεις, σχόλια και πληροφορίες για την παραγωγή, διάθεση και δικτύωση δασικών και αγροτικών προϊόντων και την διάδοση και καλλιέργεια νέων ειδών

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Σεμινάρια - Επιμόρφωση 68 θέματα

Συζητήσεις για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προγράμματα σπουδών, διαθέσιμα μεταπτυχιακά προγράμματα και επαγγελματικά σεμινάρια
Κατηγορία
Τελευταία Δημοσίευση
Θέματα που αφορούν αποκλειστικά τις Σχολές Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης από την πλευρά του φοιτητή
Θέματα που αφορούν αποκλειστικά τα Τμήματα Δασοπονίας Δράμας (Τ.Ε.Ι. Καβάλας), Καρπενησίου (Τ.Ε.Ι. Λαμίας)και Καρδίτσας (Τ.Ε.Ι. Λάρισας)
Συζητήσεις και ενημέρωση για άλλες σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού σχετικές με το αντικείμενο των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος
Θέματα που αφορούν αποκλειστικά τα ΙΕΚ Ειδικών Δασικής Προστασίας
Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διδακτορικά και μεταδιδακροτικά που προσφέρονται απο τις σχολές Δασολογίας και τα τμήματα Δασοπονίας, από άλλες σχολές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού
Έρευνα για μεταπτυχιακό
από mairiboo
04/09/2020 16:00

Υποτροφίες 9 θέματα

Υποτροφίες και πηγές χρηματοδότησης πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
Υποτροφίες ΕΟΧ 2014-2015 (Inte ...
από zisis_gagkas
07/11/2014 14:53
Σεμινάρια που σχετίζονται με το επάγγελμα και προσφέρονται είτε από εταιρείες, είτε από εκπαιδευτικά ιδρύματα
Απ: Δωρέαν online μαθήματα
από s@m
18/06/2014 12:01
Σε αυτήν την κατηγορία γίνονται παρουσιάσεις προπτυχιακών, πτυχιακών, μεταπτυχιακών και ερευνητικών εργασιών φοιτητών και ερευνητών που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια σπουδών ή/και έρευνας σε Ερευνητικά, Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα
Natural resins and their appli ...
από Ελίζα
22/04/2013 13:23

Κουβέντα να γίνεται 29 θέματα

Εδώ συζητούμε 'ελαφρά' θέματα που συνδέονται λίγο ή καθόλου με την δασολογία και το φυσικό περιβάλλον και ακόμα λιγότερο με την πολιτική, προτείνουμε βιβλία και μουσική και αναρτούμε ενδιαφέροντα βίντεο, όπως επίσης ειδήσεις που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον αλλά δεν σχετίζονται με κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες.
Κατηγορία
Τελευταία Δημοσίευση
Προτάσεις για μουσική, βιβλία, ταινίες. Ενδιαφέρουσες και παράξενες ειδήσεις και βίντεο που είδαμε και μας άρεσαν, ανέκδοτα και οτιδήποτε μας αρέσει και είναι άσχετο με όλες τις παραπάνω κατηγορίες.

Σχολιασμοί Άρθρων 23 θέματα

Εδώ θα διατηρούνται όλα τα σχόλια από άρθρα του dasologoi.gr έτσι ώστε να μη χαθούν με την πάροδο του χρόνου. Παρακαλώ ΜΗΝ ανοίγετε εσείς νέα θέματα σε αυτήν την κατηγορία!
Κατηγορία
Τελευταία Δημοσίευση
Δεν υπάρχουν θέματα
Δεν υπάρχουν θέματα
Δεν υπάρχουν θέματα

μέλη

 • Συνολικά συνδεδεμένοι χρήστες :: 10 μέλη και 936455 επισκέπτες Συνδεδεμένοι
 • Alexis65, Ektor, Ellizach, EvieStath, bio, geomaras, gsourvas, nikos, npilihos, Κωστας
 • Επεξηγήσεις: Διαχειριστής Ιστότοπου Γενικός Συντονιστής Συντονιστής Αποκλεισμένος Χρήστης Επισκέπτης

Στατιστικά

 • Σύνολο μηνυμάτων: 2298
 • Σύνολο ενοτήτων: 7
 • Νέα θέματα σήμερα: 0
 • Σημερινές απαντήσεις: 0
 • Σύνολο θεμάτων: 533
 • Σύνολο κατηγοριών: 61
 • Νέα θέματα χθες: 0
 • Χθεσινές απαντήσεις: 0
 • Σύνολο χρηστών: 1446
 • Τελευταίο μέλος: bio
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 30.264 δευτερόλεπτα

Επικοινωνία

 

Δημοφιλή Αρχεία

Έκθεση Φωτοερμηνείας 665
coord_gr 347
Πράξη Χαρακτηρισμού συνοδευόμενη από την Έκθεση Αυτοψίας και Εισήγηση 325
Πίνακες παραγωγής Κοσσενάκη 263
Οδηγός ενσωμάτωσης WMS (ΑΦ Κτηματολογίου) στα Google Earth και QGIS 247

Τελευταία Μέλη

 • ΚΑΝΑΚΗ
 • mustafa1978
 • Gastone
 • bio
 • GM ENGINEER